Yazar arşivleri: Devrim

Bağlantı

http://m.sabah.com.tr/Guney/2014/04/13/dogrudan-demokrasi

Halk Günü’nde parklardan kaldırıma, başıboş köpeklerden atık yağların değerlendirilmesine ve yol ortasında kalmış elektrik direklerine varıncaya dek onlarca sorun dile getirildi

Adana’nın Çukurova ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ‘Halk Günü’nde vatandaşlarla dertleşen, sorunlarını dinleyen, espriler yapan Belediye Başkanı Soner Çetin, “İlçemizde doğrudan demokrasi uygulaması büyük ilgi görüyor. Artık halkla aramızdaki tüm engelleri kaldırdık. Onlar dertlerini anlatacak bizler çözüm bulacağız. Bu halk gününde vatandaşın anlattığı sorunları çözmeyen birimlerin gözünün yaşına bakmam” dedi. Düzenlenen Halk Günü için ‘Cuma Meclisleri’ ifadesini kullanan Çetin, ilk kez eski Yunan’da ortaya çıkan ve doğrudan demokrasi örneği olarak bilinen uygulama için “Eski çağlarda da böyle forumlar yapılır, halk görüşünü ifade eder, bazen de mini halk oylamaları yapılırdı. Geçen hafta ilkini yaptığımız Halk Günü tüm Türkiye’de ses getirdi, tüm belediye başkanlarına örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

Reklam

Demokrasinin Ötesinde: Doğrudan Demokrasi ve Anarşizm – Mutlu Dulkadir

ecotopianetwork

Güncel demokrasi tartışmaları, ağırlıklı olarak demokrasi “sonrası” bir duruma dair açılımlar sunma yarışındaki modernizm karşıtı ya da sonrası yaklaşımları içeriyor. Burada ise, demokrasi düşüncesinin, hatta doğrudan demokrasinin “ötesi”ne taşan bir tartışma dile getirilecek. Bu tartışmanın ana ekseni anarşizmdir.

Anarşistler çok geniş bir görüş yelpazesine sahip olmalarının yanı sıra, kimi zaman mantıksal akıl yürütmeyi de sekteye uğratır şekilde, sistematik çözümlemelere karşı çıkan bir düşünce tarzını benimserler.[1] Ancak bu çeşitlilik içerisinde, “anarşizm”den anlaşılması gereken ne Orhan Gencebay’ın biçimsel nihilizmi, ne de çArşı grubunun çember A’sında ifadesini bulan futbol fanatizmidir. Anarşizm, “modern” biçimiyle muhtemelen Laçiner’in betimlediği gibi “Aydınlanma’nın asi çocuğu” olarak doğmuştur.[2] Ancak, Stirner’ın “bireyci”liğinden Bakunin’in “bizci”liğine, Proudhon’un “karşılıkçı”lığından Kropotkin’in “özgeci”liğine çeşitlenen tarihselliği içerisinde farklı çağrışımları da barındırır. 

Anarşizm ve Temsili Demokrasi

Bütün bu farklı yolların ortaklaştığı noktada, anarşizmin bireysel tercihe öncelik tanıyan özgürlükçülüğü yatar. Anarşizmin hedefi, bütünüyle gönüllü örgütlenmelerden oluşan, devletsiz bir toplumdur.[3] Böylesi bir toplum, ancak zora dayalı…

View original post 3.247 kelime daha